• bindoowo, limoore tobbe : 1

  • bindoowo, limoore tobbe : 1

    Dr Muhammad Abdallah Bah ko duɗiiɓe ka Uniɓersité Islamique Madiinah Al-Munawwara, ko noddanooɓe e diina Islaam e ɗemgal Pulare nder leydi Guinée.

  • bindoowo, limoore tobbe : 1

    Cheik Alfa Abuubakr Bah ko noddoɓe e yewtooɓe fii dii Islaam e ɗemgal Pulaar, wonɓe e jangude Dortorat ka Université islamique Madiina Al-Munawwarah.

jiiki ma no himmi amen