Firo simoore (112) Al-Iklaas

Firo simoore (112) Al-Iklaas

tajre rabbere

Ndee winndannde ɗoo ko firo simoore Al-Iklaas e ɗemngal Pulaar.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello
jiiki ma no himmi amen