yewtere fii lewru suumayee

yewtere fii lewru suumayee

tajre rabbere

lewru suumayee ko lewru yurmeede. djemmabee e djemmaadji suumayee Alla no mari bhe o rindhinta. suumayee ko lewru alquraane. bonnaydhi korka. sartiidji djabhugol golle.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande: