yewtere fii lewru suumayee

yewtere fii lewru suumayee

tajre rabbere

lewru suumayee ko lewru yurmeede. djemmabee e djemmaadji suumayee Alla no mari bhe o rindhinta. suumayee ko lewru alquraane. bonnaydhi korka. sartiidji djabhugol golle.

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen