yewtere fii kaawee alquraana

yewtere fii kaawee alquraana

jeewtoowa : Taibou ba

tajre rabbere

gila alquraana on jippi haajooni hide woni hinode wonirnoonon, de duytaaki, de beydaaki, de mettitaali yimbeben. Ko Alla woni ko jippini alquraanaareden ko kanko reenatade. Gandeden fow noka alquraana.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello
jiiki ma no himmi amen