Aikin hajji tiryan-tiryan

nau, i

LaccaceakanaikinHajji da Umarah, da kumanau’ukansa da yadda akegabatar da kowannenau’i.

ra ayinka nada mahimmanci