Mugunta

nau, i

Karshen yaudara da makirci da cin amana da hasada da mugunta,da tarihin azzaluman da suka gabata.

ra ayinka nada mahimmanci