INA ALLAH YA KE?

nau, i

INA ALLAH YA KE?
(Nazari Akan Daukakar Allah Bisa Al’arshi A Ra’ayin Magabata Da Na Bayansu)

Download
ra ayinka nada mahimmanci