Koyar Da Ibada A Cikin Hotuna

Koyar Da Ibada A Cikin Hotuna

nau, i

Fiqihun ibada a cikin hotuna, Karantar da hukunce-hukuncen musulunci a sauqaqe, cikakkiyar manhaja ce ta koyarda ibada ga xaixaikun mutane, da wajen taruwan mata da qungiyoyi da cibiyoyi da makarantu dasauransu.
https://www.al-feqh.com/ha

Download
karubuta zuwaga shugaba wannan shafi

Nau'uka na ilmi: