Ladan wanda ya zauna wurin sallarsa yana ta anbaton allah

Ladan wanda ya zauna wurin sallarsa yana ta anbaton allah

nau, i

wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.

ra ayinka nada mahimmanci