Yada asirin mutane

Yada asirin mutane

nau, i

wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.

ra ayinka nada mahimmanci