Wanda ke meman dawowa ga kyautarsa  bayan yayita

Wanda ke meman dawowa ga kyautarsa  bayan yayita

nau, i

wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.

ra ayinka nada mahimmanci