Shan abinsha da hagu

Shan abinsha da hagu

nau, i

wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.

ra ayinka nada mahimmanci