Zuhudu (Gudun Duniya da nau’ukanshi da hukuncinshi -1

Zuhudu (Gudun Duniya da nau’ukanshi da hukuncinshi -1

nau, i

DARUSSA AKAN WASU AYUKAN ZUCIYA DA YAKAMATA KOWANE MUSULMI YA SANSU KUMA KIYAYESU.

ra ayinka nada mahimmanci