Zuhudu (Gudun Duniya da nau’ukanshi da hukuncinshi -2

Zuhudu (Gudun Duniya da nau’ukanshi da hukuncinshi -2

nau, i

DARUSSA AKAN WASU AYUKAN ZUCIYA DA YAKAMATA KOWANE MUSULMI YA SANSU KUMA KIYAYESU.

ra ayinka nada mahimmanci