shi ne yake isar wa bayinsa ya kuma gusar da duk abinda ya dame su

shi ne yake isar wa bayinsa ya kuma gusar da duk abinda ya dame su

nau, i

"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne yake isar wa bayinsa ya kuma gusar da duk abinda ya dame su ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."

ra ayinka nada mahimmanci