shi ne tsarkakakke da ga taway ko aibi takowace fuska

shi ne tsarkakakke da ga taway ko aibi takowace fuska

nau, i

"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne tsarkakakke da ga taway ko aibi takowace fuska ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."

ra ayinka nada mahimmanci