הצֵידה הטובה ביותר ליום האחרון

Author :

Translation:

Reviewing:

Categories:

Description

הספר הזה הוא מדריך לכל מוסלמי, ולכל הרוצה להכיר את המעשים הטובים ביותר נכתבו על המוסלמים, הן בקוראן הקדוש, והן בסונה של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.
בספר הזה, אסף המחבר רוב המוסרים של האיסלאם, כדי להנחות הקורא לדרך הנכונה המקובלת על אללה יתבח שמו ויתעלה.

feedback