ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՃՇՄԱՐԻՏ ՈՒՂԵՐՁԸ

نبذة مختصرة

Տվյալ աշխատության մեջ հիանալի կերպով նկարագրվում է Հիսուս Քրիստոսի ով լինելը և ճշմարիտ ուղերձի նպատակը: Շատ հարգալից և պատշաճ կերպով բացահայտված են Ավետարանների և կտակարանների միջ գոյություն ունեցող աղավաղումները և անճշտությունները:Շատ հարգալից նկարագրվում է նաև Մարգարե Մուհամմեդի և Ղուրանի խոսքերը, որոնք վերաբերվում են Մարգարե Հիսուսի ուղերձին, նրա առաքելությանը և գալստյանը:

Download

التصانيف العلمية:

رأيك يهمنا