Keterangan

Keyakinan adalah sebaik-baik yang diberikan Allah kepada seseorang dan orang yang mempunyai keyakinan percaya dengan pertolongan Allah, sekalipun dunia terasa sempit. Artikel ini membahas pentingnya keyakinan terhadap datangnya pertolongan Allah yang didukung oleh nash-nash dari al-Qur`an dan sunnah. Di antara berita gembira datangnya pertolongan Allah: Islam adalah yang tertinggi, kekuasaan umat akan mencapai timur dan barat, pertolongan pasti akan tiba namun manusia terlalu buru-buru, karena Dia-lah yang menentukan waktunya.

Tanggapan anda