Uzur Yang Membolehkan Tidak Puasa Ramadhan

Keterangan

Sesungguhnya Allah tidak membebani seorang pun kecuali sesuai kadar kemampuannya. Puasa Ramadhan wajib bagi setiap muslim yang balig, berakal, mampu berpuasa, mukim dan tidak sedang haid ataupun nifas. Ketika ada uzur boleh tidak puasa Ramadhan.

Download
Kirim komentar untuk Webmaster

Kategori ilmiyah: