Pembatal-Pembatal Keislaman

Keterangan

Menjelaskan pembatal-pembatal keislaman secara rinci diantaranya adalah: Syirik dalam beribadah kepada Allah, menjadikan perantara dalam beribadah kepada-Nya, tidak mengkafirkan atau ragu-ragu terhadap kekafiran orang kafir, meyakini bahwa petunjuk orang lain lebih baik daripada petunjuk Rasulullah saw., menghina agama Islam, melakukan praktek sihir, menolong dan mendukung orang kafir, meyakini adanya sebagian kaum muslimin yang boleh keluar dari syariat islam, dan berpaling dari agama Islam.

Download
Tanggapan anda