Wantoota islaamummaa balleysu

ibsa gabaabaa.

Barruun tun aqiidaa sirrooytu muslimtootaa tii fi waan islaamummaa diigu namaaf adeeysiti.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.