wantoota islaamummaa namarraa balleessu - 4

wantoota islaamummaa namarraa balleessu - 4

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni waan islaamummaa namarraa balleessu kan qabxii kudhnitti tarreefame ibsa. kutaa 6 ufjalaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.