Wantoota islaamummaa balleysu

ibsa gabaabaa.

Barruun tun aqiidaa sirrooytu muslimtootaa tii fi waan islaamummaa diigu namaaf adeeysiti.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: