İslâm’dan Çıkaran En Tehlikeli On Husus

Tanımlama

İslâm’dan çıkaran bütün bu hususları, şaka veya ciddî olarak veyahut da korkudan dolayı yapan kimse arasında hiçbir fark yoktur. Ancak zorlandığı için yapan kimse bunun dışındadır.Bunların hepsi, tehlike bakımında en büyükleri ve en çok vukû bulanlarıdır. Bu sebeple her müslümanın bunlardan sakınması ve bunlara düşmekten korkması gerekir.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli