Bilimsel kategoriler

 • Arapça

  PDF

  Ey Müslüman Kimse! Bil ki, Allah Subhanehu ve Teala bütün insanları İslam dinine girmekle sorumlu tutmuş, ona bağlanmayı emretmiş, ona ters düşen şeylerden de sakınmalarını buyurmuştur. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bu dine davet etmesi için göndermiştir. O'na tabi olan kimsenin hidayete erdiğini, yüz çevirenin de sapıklığa düştüğünü bildirmiştir. Bir çok ayette kişiyi dinden çıkaracak hususlardan, şirk ve küfrün çeşitlerinden de sakındırmıştır. Alimler dinden riddet eden/çıkan kişinin bir çok sebepten dolayı çıkabileceğini, dini bozan şeylerin çeşitli olduğunu beyan etmişlerdir. Dinden çıkan kimsenin kan ve malının helal olacağını açıklamışlardır. Bu dini bozan şeylerden dolayı, kişi İslam dininden de çıkmış sayılır. Mücedid İmam Muhammed b. Abdulvehhab rahimehullah dinden çıkaran bazı hususları bu kitabında açıklamıştır.

 • Türkçe

  PDF

  Yazar, bu kitapçıkta Lâ ilâhe illallah’ın şartları ile dînden çıkaran hususları açıklamaktadır.

 • Türkçe

  PDF

  Yazar, kitabını önsöz ve şu altı bölüme ayırmıştır: 1. Bölüm: Alay etme konusunun önemi 2. Bölüm: Alay etmenin sebepleri 3. Bölüm: Alay, Allah’a davetin engellerindendir. 4. Bölüm: Alay etme şekilleri 5. Bölüm: Alay edenlere verilecek ceza ve yaptırımlar 6. Bölüm: Alay ve istihza edenler karşısında müslümanın konumu

 • Türkçe

  PDF

  İslâm’dan çıkaran bütün bu hususları, şaka veya ciddî olarak veyahut da korkudan dolayı yapan kimse arasında hiçbir fark yoktur. Ancak zorlandığı için yapan kimse bunun dışındadır.Bunların hepsi, tehlike bakımında en büyükleri ve en çok vukû bulanlarıdır. Bu sebeple her müslümanın bunlardan sakınması ve bunlara düşmekten korkması gerekir.

 • Türkçe
 • Endonezyaca

  PDF

  Bilmelisin ki Allah Teâlâ bütün kullarına İslâm’a girmelerini, ona sımsıkı sarılmalarını, İslâm’a aykırı olan şeyler-den sakınmalarını farz kılmış ve peygamberi Muhammed -salllallahu aleyhi ve sellem-’i de bu esaslara dâvet etmesi için göndermiştir. Allah -azze ve celle- Rasûlü Muhammed-salllallahu aleyhi ve sellem-’e tâbi olanın hidâyet üzere olacağını, ondan yüz çevirenin ise dalâlette olacağını haber vermiş ve birçok âyette dînden dönmeye sebep olan şeylerden, her türlü küfür ve şirkten sakındırmıştır. İslâm âlimleri -Allah onlara rahmet etsin- “Mürted (dînden dönenin) hükmü” bölümünde müslümanı dîninden çıkaran, canını ve malını helâl kılanmasına sebep olan pekçok şeyi zikretmişlerdir. Yazar, bu kitapçıkta İslâm’dan çıkaran bul halleri zikretmiştir.

 • Endonezyaca

  MP3

  Bilmelisin ki Allah Teâlâ bütün kullarına İslâm’a girmelerini, ona sımsıkı sarılmalarını, İslâm’a aykırı olan şeyler-den sakınmalarını farz kılmış ve peygamberi Muhammed -salllallahu aleyhi ve sellem-’i de bu esaslara dâvet etmesi için göndermiştir. Allah -azze ve celle- Rasûlü Muhammed-salllallahu aleyhi ve sellem-’e tâbi olanın hidâyet üzere olacağını, ondan yüz çevirenin ise dalâlette olacağını haber vermiş ve birçok âyette dînden dönmeye sebep olan şeylerden, her türlü küfür ve şirkten sakındırmıştır. İslâm âlimleri -Allah onlara rahmet etsin- “Mürted (dînden dönenin) hükmü” bölümünde müslümanı dîninden çıkaran, canını ve malını helâl kılanmasına sebep olan pekçok şeyi zikretmişlerdir. Yazar, bu kitapçıkta İslâm’dan çıkaran bul halleri zikretmiştir.

 • Hintçe

  PDF

  Bilmelisin ki Allah Teâlâ bütün kullarına İslâm’a girmelerini, ona sımsıkı sarılmalarını, İslâm’a aykırı olan şeyler-den sakınmalarını farz kılmış ve peygamberi Muhammed -salllallahu aleyhi ve sellem-’i de bu esaslara dâvet etmesi için göndermiştir. Allah -azze ve celle- Rasûlü Muhammed-salllallahu aleyhi ve sellem-’e tâbi olanın hidâyet üzere olacağını, ondan yüz çevirenin ise dalâlette olacağını haber vermiş ve birçok âyette dînden dönmeye sebep olan şeylerden, her türlü küfür ve şirkten sakındırmıştır. İslâm âlimleri -Allah onlara rahmet etsin- “Mürted (dînden dönenin) hükmü” bölümünde müslümanı dîninden çıkaran, canını ve malını helâl kılanmasına sebep olan pekçok şeyi zikretmişlerdir. Yazar, bu kitapçıkta İslâm’dan çıkaran bul halleri zikretmiştir.

 • İspanyolca

  PDF

  Bilmelisin ki Allah Teâlâ bütün kullarına İslâm’a girmelerini, ona sımsıkı sarılmalarını, İslâm’a aykırı olan şeyler-den sakınmalarını farz kılmış ve peygamberi Muhammed -salllallahu aleyhi ve sellem-’i de bu esaslara dâvet etmesi için göndermiştir. Allah -azze ve celle- Rasûlü Muhammed-salllallahu aleyhi ve sellem-’e tâbi olanın hidâyet üzere olacağını, ondan yüz çevirenin ise dalâlette olacağını haber vermiş ve birçok âyette dînden dönmeye sebep olan şeylerden, her türlü küfür ve şirkten sakındırmıştır. İslâm âlimleri -Allah onlara rahmet etsin- “Mürted (dînden dönenin) hükmü” bölümünde müslümanı dîninden çıkaran, canını ve malını helâl kılanmasına sebep olan pekçok şeyi zikretmişlerdir. Yazar, bu kitapçıkta İslâm’dan çıkaran bul halleri zikretmiştir.

 • İngilizce

  MP3

  Konuşmacı : Ali et-Temimî

  Kelime-i şehadete aykırı olan şeyler zikredilmiştir.

 • İngilizce

  MP3

  Konuşmacı : Salih es-Salih

 • Taylandça

  PDF

  Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Şeyler ve İslam’dan Çıkaran Haller: Değerli alim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz’ın -Allah ona rahmet etsin- vermiş olduğu bir konferanstır.Bu konferansta ehl-i sünnet vel-cemaat akidesinin esaslarını açıklamıştır. Kur’an ve sünnetten şer’î delillerle sâbittir ki söz ve fiiller, doğru inançtan sâdır olursa, geçerli olur ve kabûl görür.Eğer inanç doğru olmazsa, bu doğru olmayan inançtan sâdır olan söz ve fiiller de boşa gider.

 • Urduca
 • Endonezyaca
 • İngilizce

  MP3

  Konuşmacı : Abdurrauf Şakir

  Yazarı; Muhammed b. Abdulvahhab

 • Fransızca
 • İngilizce

  PDF

  Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Şeyler ve İslam’dan Çıkaran Haller: Değerli alim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz’ın -Allah ona rahmet etsin- vermiş olduğu bir konferanstır.Bu konferansta ehl-i sünnet vel-cemaat akidesinin esaslarını açıklamıştır. Kur’an ve sünnetten şer’î delillerle sâbittir ki söz ve fiiller, doğru inançtan sâdır olursa, geçerli olur ve kabûl görür.Eğer inanç doğru olmazsa, bu doğru olmayan inançtan sâdır olan söz ve fiiller de boşa gider.

 • Özbekçe

  PDF

  Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler: Değerli alim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz’ın -Allah ona rahmet etsin- vermiş olduğu bir konferanstır.Bu konferansta ehl-i sünnet vel-cemaat akidesinin esaslarını açıklamıştır. Kur’an ve sünnetten şer’î delillerle sâbittir ki söz ve fiiller, doğru inançtan sâdır olursa, geçerli olur ve kabûl görür.Eğer inanç doğru olmazsa, bu doğru olmayan inançtan sâdır olan söz ve fiiller de boşa gider.

 • Çince

  PDF

  Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Şeyler ve İslam’dan Çıkaran Haller: Değerli alim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz’ın -Allah ona rahmet etsin- vermiş olduğu bir konferanstır.Bu konferansta ehl-i sünnet vel-cemaat akidesinin esaslarını açıklamıştır. Kur’an ve sünnetten şer’î delillerle sâbittir ki söz ve fiiller, doğru inançtan sâdır olursa, geçerli olur ve kabûl görür.Eğer inanç doğru olmazsa, bu doğru olmayan inançtan sâdır olan söz ve fiiller de boşa gider.

 • Türkçe

  PDF

  Şirk ve Şirke Götüren Yollar

Sayfa : 2 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli