Bilimsel kategoriler

 • Türkçe

  PDF

  Kâfir ülkelerde miladi Nisan ayının ilk günü bazı insanlar arasında yaygın hâle gelmekte, bazı müslümanlar da bu konuda onları taklit etmekte ve bu günde yalanı câiz görmektedirler... Sayın hocam, siz bu inancı ve bu taklidi nasıl görüyorsunuz?

 • Türkçe

  PDF

  İslâm şeriatında bir kimsenin, belirli bir gün veya zamanda yalan söylemesinin ve söylemiş olduğu sözleri dilediği şekilde haber vermesinin câiz olduğuna dâir hiçbir şey gelmemiştir. İnsanlar arasında yaygın hâle gelen ve "1 Nisan Şakası" olarak adlandırılan ve güneş yılının dördüncü ayının ilk günü olan 1 Nisan’da dînî bir ölçüyle bağdaşmayan gelişigüzel yalan söylemenin câiz olduğunu iddiâ etmeleri, yalanın bir türüdür.

 • İngilizce

  PDF

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli