Bilimsel kategoriler

Kötü Ahlak

Bu sayfada bir çok kötü ahlak olarak nitelenen davranışlardan bahsedilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Kötülük, israf ve, savurma, iftira ve bühtan, sırrı yaymak, dalkavukluk, intikam almak, cimrilik, pintilik, buğz etmek, nefret etmek, gizliyi araştırmak, zorlaştırmak, nefret ettirmek, korkaklık, tartışmak, ürkeklik, kabalık, haset, kin, kötü niyet, aldatmak, yarı yolda bırakmak, hainlik etmek, alçaklık, alay ve aşağılamak, sefihlik ve ahmaklık, kötü zan beslemek, başkasının başına gelen musibetlere sevinmek, aç gözlülük, zulüm, kendini beğenmişlik, düşmanlık, ihanet, dolandırıcılık, öfkelenmek, gıybet etmek, gevşeklik, böbürlenmek, kötü sözlü ve davranışlı olmak, kaba, sert ve incitici olmak, kibirlenmek, yalan söylemek, tembellik, kınamak, tuzak ve hile kurmak, sözden dönmek, laf taşımak, ümitsiz ve kaygılı olmak.

Materya sayısı: 9

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli