معلومات المواد باللغة العربية

Materya sayısı: 3

 • Türkçe

  PDF

  Yılbaşı yortusundan sonra hıristiyanlarla yemekte biraraya gelmenin hükmü

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Birleşik Krallık’ta (İngiltere’de) ikâmet eden müslü-manların, Noel yortusu vaktinde veya vaktinden sonra evlerinde müslüman âile fertleri için akşam yemeği vermeleri hakkında ne dersiniz? Örneğin akşam yemeği için kızartılmış hindi ile geleneksel Noel akşamı yemeği hazırlamaları, evlerini renkli balonlarla ve kâğıt zincirleriyle süslemeleri ve gizli Noel geleneğini ihya etmeleri gibi. Gizli Noel (Santa) geleneği şudur:Yakın akrabalar-dan her biri, yemeğe gelenlerden birisine gizlice bir hediye seçer, kutlama törenine gelenlerden ve kendisi için satın aldığı bu hediyeyi, kendisini tanıtmadan ona takdim eder. Gizli Santa olarak bilinen bu gelenek, Noel yortusunu kutlayan gayri müslimler arasında yeni gelişen ve onların inançlarıyla ilgili Santa Claus (Noel Baba) efsanesine uygun bir gelenektir. Bu kutlama töreninde sadece müslümanlar (âile fertleri ve yakın akrabalar) hazır bulunuyorsa,bu davranış, helâl midir, yoksa haram mıdır? "

 • Türkçe

  PDF

  Benim okulumda her yıl bir sınıf, fakir bir âileye doğum günlerinde hediyeler satın almak için yardım toplama kampanyası düzenlemektedir.Fakat ben, fakir âile, bu hediyeleri teslim alırken: "Allah, hıristiyanları mübârek kılsın" diye duâ ettiği için bunu reddettim. Benim bu davranışım, doğru mudur?

Sayfa : 1 - den : 1