معلومات المواد باللغة العربية

Materya sayısı: 7

 • Türkçe

  PDF

  Ümmet İçin Önemli Dersler Şerhi -Türkçe- Kitabın müellifi: D. Heysem Serhan. Eserin ham Metni ise Büyük İmam Abdulaziz B. BÂZ rahimehullahın eseri olup akidevi, fıkhî ve ahlaki bölümleri ile her müslümanın bilmesi gereken temel bilgiler içerir. Müellif kitabını şemalar halinde çok kolay anlaşılacak kısımlara ayırarak test bölümleri ile güzelleştirmiştir. Ne uzun ne de kısa; tam kararında bir eser.

 • Türkçe

  PDF

  Kitap hakkında kısa bilgi: Yazar, bu kitapçıkta Fıkhı Ekber ve Fıkhı Asğar’dan olan bütün ilimlerle müslümanın üzerinde bulunması gereken şer’î ahlâk ve İslâmî âdâbı derleyip toplamış, son olarak da şirkten ve her türlü günahlardan uzak durmak gerektiğine dâir sözlerle bu kitapçığı sona erdirmiştir. Bu kitapçık, müslümanın, akîde, ibâdet, ahlâk, davranış ve metod açısından nasıl olması gerektiğine uygun olarak gelmiştir. Bu sebeple bu kitapçık, adı gibi gerçekten ümmet için önemli dersleri içermektedir. Bunun içindir ki bu güzel kitapçığı pek çok âlim şerhetmiştir.İşte bu şerhlerden birisi de değerli âlim Abdulaziz b. Davud el-Fâyiz’in şerhidir.

 • Türkçe

  PDF

  Sorulu-Cevaplı İslam Akidesi

 • Türkçe

  PDF

 • Türkçe

  PDF

  Kabirde Sorulacak Sorular, Dört Temel Esas ve Kişiyi İslamdan Çıkaran Hususlar -Türkçe- Müellif: D. Heysem SERHAN 1- Kabirde Sorulacak Sorular Bu kitapta bilmemiz gereken dinin asılları vardır. Kişinin kabirde sorulacağı sorular, ibadetin çeşitleri ve dinin mertebeleri ve dahası... 2- Dört Temel Esas Tevhidin ana kaideleri ve tevhidin beyanı. Müşriklerin ileri sunduğu bazı şüpheler ile bu şüphelerin kitap ve sünnet ile darmadağın edilmesi. 3- Kişiyi İslam Dininden Çıkaran Hususlar İslama zıt olan en büyük bazı hususlar. İnsanları dinden uzaklaştıran en tehlikeli şeyler. Bu hususlar aynı hatalara düşmemesi için müslümanlara hatırlatma niteliğindedir. Müellif kitabını şemalar halinde çok kolay anlaşılacak kısımlara ayırarak test bölümleri ile güzelleştirmiştir. Ne uzun ne de kısa; tam kararında bir eser.

 • Türkçe

  PDF

  el-Kavlu'l Müfîd Kitabu-t Tevhîd Şerhi (Şema ve Tablo Düzeniyle) -Türkçe- Müellif D. Heysem Serhan İbn Useymîn Rahimehullah'ın kitabu-t tevhid şerhinin muhtasarı niteliğindeki bu eser tevhidin açıklaması, ve Şirk ve Küfür gibi kavramların beyanı vardır. Tevhidin kemaline ters hususlar ve küçük şirkin akıllara yakınlaştırılması. Müellif kitabını şemalar halinde çok kolay anlaşılacak kısımlara ayırarak test bölümleri ile güzelleştirmiştir. Ne uzun ne de kısa; tam kararında bir eser

 • Türkçe

  MP4

  Tetkik : Muhammed Şahin

  Altı Temel Esas: Allah Teâlâ’ya ihlas, dînde birlik (vahdet), müslüman olan idârecilere itaat, dînde bilgili olmanın fazîleti ve önemi, Rahmanın dostları ile şeytanın dostları arasındaki fark ve şeytanın şüphelerine Kur’an ve sünnetten cevap vermektir.

Sayfa : 1 - den : 1