Bilimsel kategoriler

  • PDF

    Biz, İsveç’te yaşıyoruz ve burada bir çok erkek mahkemede talak (boşama) lafzını kullanmadan kâğıt üzerinde eşlerini boşamaktadır. Bunu da her bir eş ayrı bir daire ve ayrı aylık almak için yapmakta, (kâğıt üzerinde boşandıktan) sonra da aynı evde yaşamakta ve elde ettikleri diğer evi (daireyi) de kiraya vermektedirler. Bu durumda talak (boşama) vuku bulur mu? Eğer talak vuku bulmazsa, bu ülkede (kâfirlere) İslâm’ın güzel ahlâkını göstermemiz ve onları İslâm’a dâvet etmemiz yerine, müslümanın bu şekilde yaşaması ve kanunlara karşı hileye başvurması câiz midir?

  • PDF

    İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir:\”Bu ülkede yaygın hâle gelen, insanların helal ve haram diye fetvâ vermeye başladıkları bir problem-den bahsetmek istiyorum.Bu problem, telefon görüşmeleri hırsızlığıdır. Bu ülkede büyük oranda Arap öğrenciler bulunmakta ve her birisinin ülke dışına telefon etmesi (yurtdışı telefon görüşmesi yapması) gerekiyor.Yurtdışı telefon görüşme ücretlerinin yüksek olması sebebiyle de herkes normal telefon ücretlerin-den çok düşük olan telefon görüşmelerinin bulunduğu yerlere gitmektedirler.Bu telefonların sırrı, bunların ya bu ülke vatandaşlarına âit olması veya devlete âit olmasıdır.Birçok kimse, telefonların devlete âit olduğu durumlarda bu devletin müslüman olmadığını, İslâm’a ve müslümanlara düşmanlık beslediğini, bu sebeple onların ekonomisini çökertme hakkımız olduğunu hatta bunu yapmamızın farz olduğunu gerekçe göstermektedir\”.

  • MP3

    Konuşmacı : Fadl İlahi Zahir

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli