معلومات المواد باللغة العربية

Materya sayısı: 14

 • Türkçe

  PDF

  Şirk ve Şirke Götüren Yollar

 • Türkçe

  PDF

  İçerisine riyâ karışan, sonra ameli işlerken niyeti Allah Teâlâ için değişen insan, bu ameline karşılık sevap alır mı? Örneğin ben, Kur’an-ı Kerim okumayı bitirdikten sonra içime riyâ girdi. Allah Teâlâ’yı düşünerek bu düşünceye karşı koymaya çalıştım. Acaba ben, bu tilâvetten dolayı sevap kazanır mıyım? Yoksa riyâ sebebiyle bu sevap kaybolup gider mi? Riyâ, ameli işledikten sonra bile gelse, bu sevap kaybolup gider mi?

 • Türkçe

  PDF

  Yazar, bu makalede âyet ve hadisler ışığında şirkten ve şirkin türlerinden bahsetmektedir.

 • Türkçe

  PDF

  Yaratılan bir şeyin adına yemîn etmek, ona tazim göstermektir. Bu sebeple Allah’tan başkası adına yemîn etmek câiz değildir. Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Allah’tan başkası adına yemîn etmeyi şirk saymıştır.Çünkü sözle de olsa, Allah’tan başkası adına yemîn etmek, tazimde Allah’tan başkasını, Allah’a denk tutmaktır. Dolayısıyla bundan sakınmak ve bunu söyleyeni ikâz etmek gerekir.

 • Türkçe

  PDF

  Riyâ; ibâdetleri yapar gibi görünmek veya ibâdetleri insanlara güzel göstermeye çalışmaktır. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- riyâyı şirk saymış ve şirke düşen birçok kimseye gizli kaldığı (hakikatini bilemediği) ve amelleri ifsad edip boşa götürdüğü için ümmetini şirkten şiddetle sakındırmıştır.

 • Türkçe

  MP3

 • Türkçe
 • Türkçe

  Tetkik : Muhammed Şahin

  Rasûlullah –salllahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: "Atalarınız üzerine yemin etmeyin. Allah adına yemin eden de doğruyu söylesin ve yeminini tutsun. Kendisine yemin edilen kimse, yemin edene inansın.Bu hükme rıza göstermeyen Allah’tan uzaktır."

 • Türkçe

 • Türkçe

  PDF

  Bu söz doğru mudur ve doğruluk payı nedir? Birçok seminerde tekrarlanıyor, Bizler de; destekleyicileri ve muhalefet edicileri arasında (iki arada bir derede) kalmış durumdayız. Sıhhati konusunda herhangi bir kaynak bulamadık. Lütfen, mümkün olan en kısa zamanda cevaplar mısınız? Allah sizden râzı olsun. Soru şu: Mü’minler için Kur’an’da yer alan en sert âyet hangisidir? Kur’an da en dehşetli âyetin; Allah Teâlâ’nın: ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا )) [ سورة الفرقان الآية:23] "Onların işledikleri amelleri alırız da hepsini dağılmış zerreciklere çeviririz." (Furkan Sûresi: 23) Âyeti olduğu bilgisi doğru mudur? Gerçektende bu, müminler için Kur’anda (zikri geçen) en korkunç âyet midir? Hac, sadaka, Kur’an tilaveti, birçok iyilik, gece ibâdeti, hakka davet, oruç ve başka birçok türden (Tihâme dağı kadar) amele sahip bir müslüman gruptan bahsediliyor. Allah Teâlâ, bu amelleri, ondan kabul etmediği takdirde, bunca amelin sahibi olan bu şahıs iflas edenlerden olur! Çünkü bu amellerde ihlâs unsuru eksiktir. Bu yüzden, bu amellerin sahibi boşu boşuna yorulmuş, uykusuz ve aç kalmıştır. Kıyâmet gününde kulun azaptan ve rezil olmaktan kurtuluşu yalnızca ihlâs ile olacaktır. Ameller de yalnızca ihlâs ile (yapıldığı taktirde) kabul edilecektir.İşte bunlar, sempozyumlarda dillendirilenlerdir. Birçokları da bu sözlere itiraz ediyorlar. Çünkü bu (sözlerin) doğruluk payı yoktur. Dayanağı da yoktur. Başka birileri de destekliyorlar.Doruluk hangisindedir? Lütfen bilgi verir misiniz? Allah bütün emeklerinizi (n karşılığını) versin.

 • Türkçe

 • Türkçe

 • Türkçe
 • Türkçe

Sayfa : 1 - den : 1