Riyânın ibâdete girmesi

Tanımlama

İçerisine riyâ karışan, sonra ameli işlerken niyeti Allah Teâlâ için değişen insan, bu ameline karşılık sevap alır mı?
Örneğin ben, Kur’an-ı Kerim okumayı bitirdikten sonra içime riyâ girdi. Allah Teâlâ’yı düşünerek bu düşünceye karşı koymaya çalıştım. Acaba ben, bu tilâvetten dolayı sevap kazanır mıyım?
Yoksa riyâ sebebiyle bu sevap kaybolup gider mi?
Riyâ, ameli işledikten sonra bile gelse, bu sevap kaybolup gider mi?

Görüşün Bizim İçin Önemli