معلومات المواد باللغة العربية

Materya sayısı: 3

 • Türkçe

  PDF

  Biz, İsveç’te yaşıyoruz ve burada bir çok erkek mahkemede talak (boşama) lafzını kullanmadan kâğıt üzerinde eşlerini boşamaktadır. Bunu da her bir eş ayrı bir daire ve ayrı aylık almak için yapmakta, (kâğıt üzerinde boşandıktan) sonra da aynı evde yaşamakta ve elde ettikleri diğer evi (daireyi) de kiraya vermektedirler. Bu durumda talak (boşama) vuku bulur mu? Eğer talak vuku bulmazsa, bu ülkede (kâfirlere) İslâm’ın güzel ahlâkını göstermemiz ve onları İslâm’a dâvet etmemiz yerine, müslümanın bu şekilde yaşaması ve kanunlara karşı hileye başvurması câiz midir?

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Niyetinde mal biriktirmekten başka bir amacı olmayan bir kimsenin başkasının yerine hac yapmak için para almasının hükmü nedir?

 • Türkçe

  PDF

  İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir:\”Bu ülkede yaygın hâle gelen, insanların helal ve haram diye fetvâ vermeye başladıkları bir problem-den bahsetmek istiyorum.Bu problem, telefon görüşmeleri hırsızlığıdır. Bu ülkede büyük oranda Arap öğrenciler bulunmakta ve her birisinin ülke dışına telefon etmesi (yurtdışı telefon görüşmesi yapması) gerekiyor.Yurtdışı telefon görüşme ücretlerinin yüksek olması sebebiyle de herkes normal telefon ücretlerin-den çok düşük olan telefon görüşmelerinin bulunduğu yerlere gitmektedirler.Bu telefonların sırrı, bunların ya bu ülke vatandaşlarına âit olması veya devlete âit olmasıdır.Birçok kimse, telefonların devlete âit olduğu durumlarda bu devletin müslüman olmadığını, İslâm’a ve müslümanlara düşmanlık beslediğini, bu sebeple onların ekonomisini çökertme hakkımız olduğunu hatta bunu yapmamızın farz olduğunu gerekçe göstermektedir\”.

Sayfa : 1 - den : 1