Bilimsel kategoriler

Kur’ân-ı Kerîm Tercümesi

Bu dosya, Kur’ân-ı Kerîm ve Kur’ân-ı Kerîm’in elliden fazla dünya diline tercümesinden oluşmaktadır. Bu dosya, Kur’ân-ı Kerîm’in yahut onun bazı cüzlerinin tercümesini ihtiva eden en büyük sayfalardan sayılır. Bizler, bu tercümelerin, tercümler arasında ulaştığımız en doğru ve eleştirilerden en uzak tercümler olması hususunda son derece çaba sarfettik.

Materya sayısı: 43

Sayfa : 3 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli