Bilimsel kategoriler

  • Arapça

    PDF

    el-Muğni Hanbeli Mezhebinin en geniş kaynaklarından birisidir. İslam dininde ele alınmış en kapsamlı fıkıh kitaplarından sayılır. Müellifi, Muvaffak'ud-Din Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Kudame el-Makdisi el-Cemailiy ed-Dimeşki es-Salihi'dir. Hicri 541' de dünyaya gelmiş, 620' de vefat etmiştir. Bu kitap Ebu'l-Kasım Ömer b. Hüseyn el-Hiraki'nin Muhtasaru'l-Hiraki adlı kitabına yazılmış bir şerhtir. el-Muğni, el-Hiraki adlı kitaba yazılmış en kapsamlı ve en meşhur kitap olarak kabul edilir. Fakih ve muhaddis olan bir kimsenin müstağni olamayacağı bir eserdir. Seleften Sahabe ve tabiin ve onlardan sonra gelen alimlerin fıkhını öğrenmek isteyenlerin vazgeçemeyeceği kaynak bir kitaptır. Şüphesiz İslam dininin önemli eserlerinden birisi olmayı hak etmiştir. Tüm çağlarda ve tüm islam coğrafyasında yaşayan alimler tarafından özen gösterilmiş

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli