معلومات المواد باللغة العربية

Materya sayısı: 6

 • Türkçe

  PDF

  Bilmek gerekir ki, bu ümmet arasında doğan ve ihtirasları körükleyen çoğu ihtilafların bu çeşitten olduğunu görürsün. Başka bir deyimle bu ihtilaflar çoğunlukla taraflardan birinin savunduğu tezde tümüyle veya kısmen haklı, buna karşılık karşı tarafı reddederken haksız olduğu ihtilâflardır. Tıpkı yukarda anlattığımız olayda Peygamberimiz’in hakemliğine başvuran iki Kur’an okuyucusu gibi. Bu olayda okuyucuların her ikisi de kendi okuma tarzında haklı, fakat karşı tarafın okuma tarzının yanlış olduğunu söylerken haksızdır.

 • Türkçe

  PDF

  Gazze Bölgesinde ki katliam, kuşatma ve kovalama konusunda olanlar hakkında Daimi Konseyin Fetvalarını açıklamak konusunda Suudi Arabistan Krallığı Fetva makamının şu bildirisi:

 • Türkçe

  PDF

  İslam Devleti kendisini nasıl düzenliyordu? İlk Dönemde yönetim nasıldı?

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Yaşadığımız asırda müslüman bir ülke, iktisatlı kullanmak, elektrik ve su kullanımını daha aza indire-bilmek için elektrik ve su faturalarını ödeme işleminde vatandaşlarını bunaltması ve onlara zulmetmesi câiz midir? Caddelerin ve umumi yolların aydınlatılması, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in: \”Lambalarınızı söndürün...\” diye buyurduğu hadise aykırı değil midir? Yine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’den rivâyet olunan bu anlamdaki şu hadis de vardır: \”Müslüman, müslüman kardeşini şu üç şeyden engellemesin: Su, ot ve ateş.\” Zorla ödememiz istenen bu faturaları ödemekte hile yapmamız câiz değil midir? Eğer bu hile câiz değilse,âile reisinin,âilesi, akrabası ve komşusunun (elektrik faturasını ödemezse) ayıplanmaktan kaçamayacağı bir zamanda yaşam biçimini değiştirmenin yolu nasıl olmalıdır?\”.

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Bir kimsenin, âile veya çocuk yardımı diye adlandırılan mal yardımını devletten alması câiz midir?\”.

 • Türkçe

  PDF

  Benzerler arası ihtilaflar da tarafların her ikisi de şüphesiz haklıdır. Fakat karşısındakine edep, kurallarını aşarak saldıran taraf kınanmıştır. Kur’an-ı Kerim böyle bir durumda her hangi bir taraftan saldın gelmediği takdirde her iki tarafı da övmüştür.Nitekim Allah -azze ve celle- şöyle buyuruyor:“Hurma ağaçlarından herhangi bir şeyi kesmeniz, yahud ağaçları kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah’ın izni ile ve O’nun yoldan çıkanları cezalandırması içindir.” (Haşr: 5)

Sayfa : 1 - den : 1