Bilimsel kategoriler

معلومات المواد باللغة العربية

Merit of Morals

Materya sayısı: 21

 • Türkçe

  PDF

  İnsan sinirlerini nasıl kontrol edebilir? Ben çok sıkılıyorum, kızdığımda bulunduğum yeri terk ediyorum, bazı zikirler yaptım (la havle vela kuvvete illa billah) ancak fayda vermedi. Çözüm nedir?

 • Türkçe

  PDF

  Sevgili hocam! Benim herhangi bir sorum yoktur. Fakat ben, size şunu söylemek istiyorum: Sizi Allah için seviyorum. Allah Teâlâ’dan, sizi dünya ve âhirette muvaffak kılmasını dilerim.

 • Türkçe

 • Türkçe

  MP3

 • Türkçe

  MP4

  Tetkik : Muhammed Şahin

  Bu konferansta gayri müslimlerle nasıl muamele edilmesi gerektiği açıklanmaktadır.

 • Türkçe

  MP4

  Konuşmacı : Necmi Sarı Tetkik : Muhammed Şahin

  Müslümanlar arasındaki görüş ayrılıkları, İslâm kardeşliğine engel olmamalıdır.

 • Türkçe

  PDF

  Rasûlullah -sallalahu aleyhi ve sellem-’in bu değerli tavsiyeleri, bazı sahâbeye yönelik olmakla birlikte bütün müslümanlara yöneliktir.Bu tavsiyeler; her türlü ibâdeti Allah Teâlâ’ya hâlis kılmaya ve O’na ortak koşmamaya teşvik etmenin fazîleti, Lâ ilahe illallah, Allah -azze ve celle-’ye secde etme, oruç, namaz, teheccüd, dînî ilim talep etme, sadaka verme, Allah Teâlâ’yı tesbih etme, ana-babanın rızâsını kazanmaya çalışmaya teşvik etmenin fazîleti, güzel ahlak, sıla-i rahimde bulunma, komşuya iyilikte bulunma, fakir ve yoksullara yedirip içirmenin fazîleti gibi salih amelleri açıklamaktadır.

 • Türkçe

 • Türkçe

  PDF

  Bir müslüman kardeş, başka bir müslüman kardeşini sevdiği zaman, sevdiği bu kardeşe: Seni Allah için seviyorum, demesi gerekir mi?

 • Türkçe

  PDF

  Müslüman olmayan annemin, doğum günümde benim için bir sürpriz doğum günü partisi düzenlemeyi planladığını öğrendim. Bu konudaki hüküm nedir? Eğer doğum gününü kutlamak câiz değil ise, annemin bu isteğini reddederken ona kötülük yapmamak için ne yapmalıyım?

 • Türkçe

  PDF

  Bizler, Müslümanlardan oluşan bir gurubuz. Kendi aramızda bir konuşma geçti. Biz bu konuşmamızda İslam’da muhabbetin tanımını bulmaya çalıştık. Bizler, hepimiz, Allah Subhânehû ve Teâlâ’yı sevmemizin ve O’na bağlanmamızın zorunlu olduğuna, O’nu ve peygamberlerini sevmemizin zorunlu olduğunun zorunlu olduğunun idraki içerinde olan kimseleriz. Bizler, birbirimize, tıpkı Mesihlikteki “kardeşlik sevgisi” gibi insanlar arasındaki çok açık olan sevginin aşırılık olup olmadığını sorduk. Bazıları şöyle dediler: Sevgi, sadece aile bireyleri arasında olur. Bunun dışındakiler ise, ihtiram, sadakat ve diğerleridir. Bazıları da sadece eş ve çocuklara olan sevginin olup olmayacağını sordular. Diğer bazıları da sevginin şart olur olmadığını sordular. Bazıları da (yaygın olan tabire göre) Mesihi felsefe ve hayali kıssalara dayanan bir bidat olarak gördüler. Bu sorulara ulaşmak için bizden birçoğu çeşitli kaynak eserlerde araştırma yaptılar. Ancak şu ana kadar kesin bir cevaba ulaşamadık. Bize bu konuda yardım etmeniz mümkün mü?

 • Türkçe

  PDF

  Hadis âlimlerinin imamı, hadiste mü’minlerin emiri ve hadis emiri gibi unvanlarla en büyük hadis âlimi olarak tarihe geçmiş olan İmam Buhârî, Câmiu’s Sahih’ten sonra, edep, ahlâk ve âile eğitimi ile ilgili Edebu’l Müfred’i yazmıştır. Bu eser, hadisle ilgili İmam Buhârî’nin ikinci önemli eseridir. Hiçbir esere ihtiyaç bırakmayacak genişliktedir.

 • Türkçe
 • Türkçe
 • Türkçe
 • Türkçe

 • Türkçe

  1- Yüce Allah’ın Peygamberleri Kavimleri Arasından Seçişi. 2- Yüce Allah’ın Peygamberlere Kavimlerinin Durumlarına Uygun Mucizeler Verişi. 3- Yüce Allah’ın Şerefli Peygamberine Çeşitli Yollarla Davet Görevini Yerine Getirmesini Emretmiş Olması. 4- Kur’an-ı Kerim’in İndirilişinde İnsanların Durumunun Gözönünde Bulundurulması. 5- İslamın Dört Rüknü Yerine Getirilirken Bir Takım Ruhsatların Tefri Edilmesi ile İnsanların Durumunun Gözönünde Bulundurulması. 6- İkrah (Zorlama) ve Zaruret Hallerinde Günahın ve Hükmün Kaldırılması Suretiyle İnsanların Durumunun Gözönünde Bulundurulması. 7- Hüküm İtibariyle Hata ve Kasıt Halleri Arasında Ayırım Gözeten Teşri ile İnsanların Durumlarını Gözönünde Bulundurmak. 8- Arayı Düzeltmek İçin Çeşitli Mertebelerin Teşri Edilmesiyle İnsanların Durumunun Gözönünde Bulundurulması.

 • Türkçe

  MP3

 • Türkçe

  MP3

  Konuşmacı : Abdulkadir Gürsever

 • Türkçe

  PDF

Sayfa : 2 - den : 1