Bilimsel kategoriler

  • Arapça

    PDF

    İlim Ehli, İlmin Tüm Fen ve Alanlarında Gerekli Olan Araştırma, Tetkik, Tahkik ve Tasnif Çalışmalarını Sunmuştur. Bir Çok Eser Yazılmış, Tahkik Çalışmaları Ortaya Konulmuştur. İlim ve Fenler Bir Çok Dala Ayrılmıştır. İlim Talebesinin Bu Engin Okyanusa Dalıp, Kitaplar İçinde Doğruyu Yanlıştan, İyiyi Kötüden Ayırt Etmesi Zor Bir Durum Haline Gelmiştir. Bu Sebeple Dar es-Sünniyye Bir Çok Alanda Kaleme Alınmış Eserleri Bir Araya Getirerek, Uyumlu Bir Sistem Geliştirmeyi Hedeflemektedir. Böylece İlim Talebeleri Bir Çok Alanda Yazılmış Kitap ve Eserlere Kolayca Ulaşacak, Bu Kaynakların Tahkik ve Şerhlerine, İlgili Özet Bilgilere Kavuşacaktır. En İyi Baskının Nerede Olduğunu Bilecektir. Bu Sayfada Yer Alan Kitap Deposunda, Arap Dili Kitaplarını Bulacaksınız.

  • Arapça

    PDF

    Şeyh Hafız el-Hakemi rahimehullah şöyle demektedir: " Şibraviyye Manzümesi Arap dilinde telif edilmiş en güzel özet eserlerden birisidir. Manaları çok açık, özet bir eserdir. Bazı konulara girmeyerek, ilim talebelerine bu konuları bulacağı kaynak eserleri işaret etmiştir. Bu çalışmada, kitaptaki aynı üslubu izleyerek, zikredilmemiş olanları ona ekledim. Böylece maksadın hasıl olmasını, mücmel olan konuların açıklanmasını, değinilmeyen konuların ele alınmasını istedim. Beyitlerini bozmayarak sadece eklenen eklemelere işaret koymakla yetindim. Diğer ele alınmayan konuları tekmile babından ele aldım. Bina, mebni, marife, nekira ve fiillerin irabı konuları bunlardan bazılarıdır. Tek olarak zikredilen konular yaptığım eklemelerle çift oldu ve böylece fayda hasıl oldu.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli