معلومات المواد باللغة العربية

Materya sayısı: 4

 • Türkçe

  PDF

  Ateizmden İslam'a Kaçış

 • Türkçe

  PDF

  Yazar, bu kitapta Vahdetu’l-Vücud akidesininin sapıklığını ve İbn-i Arabî’nin fikirlerinin yanlışlıklarını açıklamış, halk tabakasının onun kitaplarını okumasının haram olduğunu belirtmiştir. Bunun sebebi; onun kitaplarının birçok desise ve tuzakları ihtiva etmesidir.

 • Türkçe

  PDF

  Bu vakitlerde “Harry Poter” adıyla bir durum yaygınlaştı. 7 ve 8 bölümden oluşan bir romandır. Bazı filme alınmıştır. Sihir hakkında bahsediyor ve şahsen de seyretmiş değilim. Ancak onun hakkında işittim ve çok yaygın olduğunu duydum. Aynı şekilde bir de burada “ölüm ajandası” diye bir film var. Ondan bir bölümünü izlemiştim. “ölüm tanrısı” denilen insanlığa “ölüm ajandasını” atıyor. Bunu bir kişi aldı ve bu ajandanın kapağında eğer birini öldürmek isterse onun adını ve ölüm şeklini yazıyor. 30 saniye içinde veya daha az bir zamanda ölüyor. Tamamen hatırlamıyorum- bu kişinin bu ajanda ile nasıl muamele edip olayları geliştiriyor. Bu tür filmler hakkında görüşünüz nedir? Gençler arasında dolaştırılmasının sakıncası nedir? Bazıları onu satın almadıklarını iddia ediyor ki destek vermesinler. Ancak arkadaşından alıyor ve okuyor, seyrediyor ve geri ona iade ediyor. Bu davranış doğru mu? Bu tür filmlerin tehlikeli olduğuna nasıl ikna edilir?

 • Türkçe

  PDF

  Tetkik : Muhammed Şahin

  Ateist bir öğretmen ve müslüman bir öğrenci arasındaki diyalog: Bu kitapta müslüman bir öğrenci ile ateist bir öğretmen arasında diyalog geçmektedir. Müslüman öğrenci bu diyalog boyunca birçok batı ülkesinde yaygın olan ateizmin: \”Kâinatın (evrenin) yaratıcısız oluşması\”, \”Allah’ın, dünyadaki bütün kötülüklerin yaratıcısı olması\”, \”Bu sebeple yaratıcı yoktur\” yalan ve hurafeleri gibi bâtıl düşüncelerine karşı koymaktadır.

Sayfa : 1 - den : 1