Bilimsel kategoriler

معلومات المواد باللغة العربية

Vera ve Bera (Dostluk ve Düşmanlık)

İslam Ümmeti tarihi açıdan yeni bir aşamadan geçmektedir. Ümmet yol ayrımının başına gelip, durmuştur. İslam Alim ve düşünürlerinin ve kanaat önderlerinin dayanışma içinde olmasına son derece ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece geçmişte yapılan hatalar düzeltilip, yaşanan durum ıslah edilecektir. Geleceğe de bir ışık tutulmuş olacağız. Bu zor aşamada İslam Ümmeti ve sahip olduğu inanç değerleri üzerinde korkutucu baskılar kurulup, kökünden sarsılarak koparmaya çalışılmaktadır. Yüce Allah’ın destek ve yardımı, İslam dininin güç ve kuvveti olmasaydı az daha bunu başaracaklardı. Düşman oklarının kendisine yöneltildiği, sıradan bazı insanların ardına düştüğü, aşırı ve ilgisiz kimselerin heyecanla atıldığı akaide dayalı konulardan birisi de Vera ve Bera (Dostluk ve Düşmanlık) meselesidir. Bazı Müslümanlar’ın bu konuda ifrat ve tefrite düşmeleri durumu daha da tehlikeli bir hale sokmuştur. Her kes tarafından dikkatle takip edilen bir konu haline gelmiştir. Dolayısıyla İslam dinine bir çok haksızlıklar ve düşmanlıklar nispet edilmiştir. Bu dosya Vera ve Bera (Dostluk ve Düşmanlık) meselesini açıklığa kavuşturacak bazı materyaller içermektedir. Bu mesele ile ilgili delillere, İman’ın aslı ile ilişkisine, İslam hoşgörüsüne uyumuna, bu meselede düşülen aşırılıklara ve İslam dininin bunlardan beri olduğuna yer vermektedir.

Materya sayısı: 14

Sayfa : 1 - den : 1