Bilimsel kategoriler

 • Arapça

  PDF

  Bu eser, Şeyh Hafız el-Hakemi rahimehullah'ın hicri 1368 yılında Filistin'in bölünmesinden sonra söylediği bir kasidedir. Bu kasidede Kur'an ve Sünnet'e bağlanmanın, cihat farizasının yerine getirilmesinin gerekliğinden bahseder.

 • Urduca

  PDF

  er-Risale el-Muhammediyye. Bu çalışma Hint üniversite ve okullarında Siyerî Nebî ve İslam Mesajı ile ilgili verilmiş sekiz konferanslardan oluşmaktadır. Bu konferanslar yazarın ne kadar bilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Çok kıymetli ilmî faydalar içermektedir. Birinci konferans, Peygamberlerin hayatlarında tüm insanlık için alınması gereken örnekler olduğundan, ikincisi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatının tüm insanlığa örnek olduğundan, üçüncüsü, Tarihsel açıdan Peygamberimizin Hayatından, dördüncüsü, Peygamberimizin Hayatının kapsayıcı ve tüm beşeri hayatı içermesinden, beşincisi, Genel olması açısından Peygamberimizin hayatından "De ki: Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin", altıncısı da, amelî açıdan Peygamberimizin hayatından bahsetmektedir. Zira Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Sizler için Allah rasûlünde en güzel örnek vardır. Yedinci konferans İslam Peygamberinin tüm insanlığa mesajını, sekizincisi ise, pratik açıdan Peygamberimizin hayatını ele almaktadır.

 • Fransızca

  MP3

  Bu konferans, geleceğin İslam’ın olduğunu açıklamaktadır.

 • Hintçe
Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli