Bilimsel kategoriler

معلومات المواد باللغة العربية

How to Pray

Materya sayısı: 12

 • Türkçe
 • Türkçe

  MP3

  Namazın Kılınışı : Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; “Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.”(Beyyine 5) “İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar.”(İbrahim 30) “Doğrusu feraha ermiştir temizlenen, Rabbinin adım anıp namaz kılan.”(A’la 14-15) “Namazı kılın, zekâtı verin,”(Bakara 110) İbni Ömer r.a.’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “İslam beş şey üzerine kurulmuştur; Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun Rasulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucu.” Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in şöyle söylediğini işittim: "Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz?" "Bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!" Aleyhissalâtu vesselâm: "İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler" buyurdu." İslam, seferde ve hazarda, korkuda ve güvende, namazın terkine müsaade etmemiştir; “Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Eğer (herhangi bir şeyden) korkarsanız (namazlarınızı) yürüyerek yahut binmiş olarak (kılın). Güvene kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken Allah’ın size öğrettiği şekilde O’nu anın (namaz kılın).”(Bakara 238,239) Harp halinde namaz şöyle tarif ediliyor; “Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde ettiklerinde (diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan (bu) diğer gurup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah’ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”(Nisa 101-103) Ey Allah’ın kulu! Yukarıdaki Âyet’i Kerîme’de gördüğün gibi, insanın devamlı ölümle karşı karşıya kalabileceği harp meydanında bile Allah ’u Azze ve Celle namazın cemaatle kılınmasını emrediyor. Harpten daha tehlikeli namazın terkine sebep olabilecek bir mazeret yoktur. Buna rağmen namazın terkine müsaade edilmiyor. Bilakis cemaatle kılınacağı "emri İlâhi" ile sabit oluyor. Namazın kazası vardır diyenler, acaba o kaza edilecek namazın terkine hangi şer’i mazereti gösteriyorlar da, namazın kazası vardır diyerek hem Âyet’i hiçe sayıyorlar ve hem de bu azim ibadeti müslümanların nazarında basitleştirerek, binlerce insanın Âhirete müşrik ve kâfir olarak gitmesine sebep oluyorlar. Hangi cılız omuzlarına böyle bir belâyı yükleniyorlar.

 • Türkçe

  PDF

 • Türkçe

  PDF

  Muhtasar Namaz ve Abdest Risâlesi

 • Türkçe

  MP4

  Namazın nasıl kılınacağı ile ilgili

 • Türkçe

  PDF

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in Sünnetine Göre Namazın Kılınışı

 • Türkçe
 • Türkçe

  PDF

  Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in namaz kılma şekli Türkçe olup aslında Faziletli hoca Dr. Heysem Serhan tarafından hazırlanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in namaz kılış şeklini açıklayıcı resimler halinde sunan bu tablo, ilk tekbirden selam vermeye kadar yol göstericilik yapıyor.

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kimse, imam son teşehhütte iken mescide girerse, hemen cemaate mi katılmalı, yoksa başka bir cemaati mi beklemelidir?"

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Biz,İngiltere’de öğrenim gören bir grup öğrenciyiz. Akşam ezânından önce dersten çıkıyoruz ve namaz vaktine kadar fakültede bekliyoruz.Daha sonra akşam namazını cemaatle kılıyoruz.Ardından her birimiz kaldığımız eve gidiyoruz. Yatsı namazı vakti girdiği zaman da her birimiz yatsı namazını tek başına kılıyoruz. Bundan dolayı cemaat namazının fazîletini elde etmek ve namazı vaktinde cemaatle kılmakta birbirimize yardımcı olmak için akşam namazı ile yatsı namazını fakültede cemaatle birleştirebilir miyiz?\”.

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Teşehhüdde şehâdet parmağını hareket ettirmenin detaylı açıklaması nasıldır? Buna delâlet eden herhangi bir hadis var mıdır?\”.

 • Türkçe

  PDF

  Bu kitap, Kur’an-ı Kerim ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in hadisleri ışığında beş vakit namazları açıklamaktadır.

Sayfa : 1 - den : 1