Bilimsel kategoriler

معلومات المواد باللغة العربية

Muâmelat

Bu eser malî muâmelat ile ilgisi olan konular ve hükümler içermektedir. Alış-veriş, faiz, farklı birimde olan paranın alım satımı, seçme hakkı, selem akdi, borç, ipotek, borcun başka bir zimmete nakledilmesi, ortaklık, ödünç vermek, öncelikli satın alma hakkı, meyve sebzeler üzerinde kurulan ortaklık, ziraat ortaklığı, menfaatinden yararlanmak için kiralamak, sahibi olmayan araziyi işlemek, hibe etmek, ücret taahhüdü, müsabaka, ok atıcılığı, vakfetmek, ibra hükümleri bu kitabın konularını oluşturmaktadır.

Materya sayısı: 24

Sayfa : 2 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli