Üzerine ev yaptırmak için bir arsa satın aldıktan sonra onunla ticaret yapmaya karar veren kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir şahıs üzerine ev yaptırmak için bir arsa satın aldı. Fakat aradan üç yıl geçtikten sonra onunla ticaret yapmaya karar verdi. Geçen üç yılın zekâtını vermesi gerekir mi?"

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli