Üzerine ev yaptırmak için bir arsa satın aldıktan sonra onunla ticaret yapmaya karar veren kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir şahıs üzerine ev yaptırmak için bir arsa satın aldı. Fakat aradan üç yıl geçtikten sonra onunla ticaret yapmaya karar verdi. Geçen üç yılın zekâtını vermesi gerekir mi?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Üzerine ev yaptırmak için bir arsa satın aldıktan sonra onunla ticaret yapmaya karar veren kimsenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم من اشترى أرضًا ليبني عليها ثم نواها للتجارة ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Bir şahıs üzerine ev yaptırmak için bir arsa satın aldı. Fakat aradan üç yıl geçtikten sonra onunla ticaret yapmaya karar verdi. Geçen üç yılın zekâtını vermesi gerekir mi?

  Cevap:

  Geçen üç yılın zekâtını vermesi gerekmez. Çünkü o dönemde o arsanın üzerine sadece ev yapmak istiyordu. Fakat o arsa ile ticaret yapmaya ve para kazanmaya niyet ettiği andan itibaren zekât süreci başlar. Bu sürecin başlangıcından itibaren bir tam yıl geçtiği zaman zekât vermesi gerekir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: