Geride miras bırakmayan ölünün borcunun hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Geride miras bırakmayan ölünün borcu zekâttan ödenebilir mi?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Geride miras bırakmayan ölünün borcunun hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم دين الميت الذي لم يخلف تركة ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Geride miras bırakmayan ölünün borcu zekâttan ödenebilir mi?

  Cevap:

  İbn-i Abdilber ve Ebû Ubeyd, ölünün borcunun zekâttan ödenemeyeceğine dâir âlimler arasında icmâ olduğunu zikretmiştir.Fakat doğrusu bu konu ihtilâflıdır. Âlimlerin çoğunluğu: Zekâttan ölünün borcu ödenemez. Çünkü ölü âhirete intikal etmiştir,dirilerin karşılaştığı zillet ve horlukla karşılaşmaz, demişlerdir.

  Ayrıca Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ölülerin borçlarını zekâttan ödemezdi. Aksine bir yeri fethettiği zaman ganimet mallarından öderdi.Bu, ölünün borcunun zekâttan ödenmesinin doğru olmayacağının delîlidir.

  Denilir ki: Ölü eğer insanların mallarını ödemek maksadıyla almışsa, Allah Teâlâ onu fazlı keremiyle öder, eğer telef etmek maksadıyla almışsa, kendi kendine zarar vermiş ve kıyâmet günü ödeyeceği bir borç olarak zimmetinde kalır. Bana göre doğruya en yakın görüş budur, ölünün borcu zekâttan ödenir.

  Şöyle de denilebilir: Hayattakilerin fakirlik, cihâd, borç veya başka sebeple zekâta muhtaç oldukları zaman ile hayattakilerin zekâta muhtaç olmadıkları zamanı birbirinden ayırt etmek gerekir. Hayattakileri zekâta muhtaç durumda iseler, hayattakiler ölülere tercih edilir. Hayattakiler zekâta muhtaç durumda değil iseler, bu durumda geride mal bırakmadan ölenlerin borçlarının zekâttan ödenmesinde bir sakınca yoktur.

  İki görüş arasındaki orta görüş, belki de bu görüştür.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: