Cenaze namazının belirli bir vakti var mıdır?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Cenaze namazının belirli bir vakti var mıdır? Ölüyü geceleyin defnetmek câiz midir? Cenaze namazının kılınabilmesi için belirli bir sayıda kişinin olması gerekir mi? Kabristanda ve kabirler üzerine cenaze namazı kılmak câiz midir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Cenaze namazının belirli bir vakti var mıdır?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  هل لصلاة الجنازة وقت محدد؟

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Cenaze namazının belirli bir vakti var mıdır?

  Ölüyü geceleyin defnetmek câiz midir?

  Cenaze namazının kılınabilmesi için belirli bir sayıda kişinin olması gerekir mi?

  Kabristanda ve kabirler üzerine cenaze namazı kılmak câiz midir?

  Cevap:

  Cenaze namazının belirli bir vakti yoktur. Çünkü ölümün belli bir vakti yoktur. Buna göre insan ne zaman ölürse, o zaman yıkanır, kefenlenir, gece veya gündüz hangi vakitte olursa olsun namazı kılınır ve gece veya gündüz hangi vakit olursa olsun defnedilir.

  Ancak üç vakit vardır ki, bu vakitlerde ölüyü defnetmek câiz değildir.Bu vakitler:Güneşin doğuşundan bir mızrak boyu yükselinceye kadar, güneş tepe nokta-sından batıya meyledinceye kadar -yani zevalden yaklaşık on dakika kadar öncesi- ve batmak için hazırlanıp batıncaya kadar.Güneşin batmak için hazırlanması demek, battığı yerle güneş arasında bir mızrak boyu kadar mesafe olması demektir.

  İşte bu üç vakitte ölüyü defnetmek helal olmaz. Bu vakitlerde ölünün defnedilmesinin yasaklanması, bu davranışın haram oluşuna delâlet eder.

  Çünkü Ukbe b. Âmir rivâyet ettiği hadîste şöyle o demiştir:

  (( ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ H يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ , وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا.)) [رواه مسلم]

  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bizi şu üç vakitte cenaze namazı kılmamızı ve ölülerimizi defnetmemizi bize yasakladı."[1]

  Cenaze namazı için belirli bir sayı yoktur. Aksine tek kişi bile kılsa bile cenaze namazı geçerlidir.

  Kabristanda cenaze namazı kılmak câizdir. Bunun içindir ki ilim ehli, cenaze namazını, kabristanda namaz kılmaktan yasaklanmasının dışında tutmuşlar ve şöyle demişlerdir:

  "Cenaze namazının kabristanda kılınması câizdir. Aynı şekilde kabrin başucunda cenaze namaz kılmak da câizdir.

  Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, mescidi süpüren (temizliğini yapan) kadının cenaze namazını onun kabrinin başında kıldığı sabittir. Bu kadın gece vefat edince sahâbe onu gece defnettiler. Daha sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

  "Bana onun kabrini gösterin" diye buyurdu.

  Bunun üzerine Sahâbe -Allah onlardan râzı olsun- kabrini gösterince, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onun kabrinin üzerine cenaze namazını kıldı.[2]

  & & & & & &

  [1] Müslim, "Kitâbu Salati’l-Musâfirin, Bâbu el-Evkati’l-letî Nehâ Ani's-Salati Fihâ", hadis no: 568

  [2] Buhârî, "Kitabu'l-Cenâiz, Babu es-Salâtu Ale'l-Kabri Ba'demâ Yudfenu", hadis no: 1337. Müslim, "Kitabu'l-Cenâiz, Babu es-Salâtu Ale'l-Kabri", hadis no: 956.

  Bilimsel kategoriler: