معلومات المواد باللغة العربية

Materya sayısı: 19

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bizler, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum yıldönümünü kutlama münasebetini İspanya’da, dağınık müslümanları biraraya getirmek, onlar arasında kardeşlik bağlarının güçlenmesini, müslümanların çocuk-larının birbirleriyle tanışmalarını ve birbirleriyle kardeş olmalarını sağlamak,dînleriyle iftihar edip gurur duymala-rını tavsiye etmek ve çocuklarımızın akıllarını tahrip etmek için düzenlenen karnavallar ve sevgililer günü gibi bayramlara karşı onları korumak için değerlendiriyoruz."

 • Türkçe

  PDF

  Allah Teâlâ, rızasına ulaşmamız için bize belli bir yol tayin etmişse -ki bu yol Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in getirmiş olduğu dîndir-, Allah’ın kulları olduğumuz halde, O’nun rızâsına ulaşmamız için kendi yanımızdan bir yol çıkarmamız nasıl câiz olsun? Dîninden olmayan bir şeyi onun dînine yerleştirmek olan Mevlid-i Nebevî, Allah Teâlâ’nın hakkına yapılan bir tecâvüzdür.

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ben, falanca birisinin şöyle dediğini işittim: "Müslümanlar, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününü kutluyorlarsa, Allah’ın peygamberi İsa -aleyhisselâm-’ın doğum gününü kutlamalarının ne sakıncası vardır?" Bu arada ben, yılbaşı yortusunun ve onu kutlamanın haram olduğunu biliyorum.Fakat yukarıdaki sorunun cevabını öğrenmek istiyorum. Allah Teâlâ sizi en güzel şekilde mükafatlandırsın."

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Mevlid-i Nebevî’yi kutlayan ve İslâm’ımın yeni bir İslâm olduğunu, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’i sevmediğimi söyleyen âile fertlerimin aksine ben, Mevlid-i Nebevî’yi kutlamıyorum. Bu konuda bir öğüt verir misiniz?"

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Müslim, Nesâî ve Ebu Davud’un rivâyet ettikleri hadiste: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’e Pazartesi günü orucu hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: -O, doğduğum gündür" Bu hadise dayanarak Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününde oruç tutmak câiz midir? Yine, bu hadise dayanarak, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’i örnek almak için O’nun doğduğu günde oruç tutmak câiz midir? Lütfen bunu açıklar mısınız?"

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününün, müslümanlar için önemi nedir? Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum günü, ne zaman ve nasıl kutlanır?"

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Mevlid-i Nebevî’yi kutlamanın bid’at olduğunu söyleyen ile onun bid’at olmadığını söyleyen kimseler arasında bir tartışma şeklinde olan bir konuya bakmanızı istirham ediyorum. Mevlid-i Nebevî’yi kutlamanın bid’at olduğunu söyleyenler, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-, sahâbe veya tâbiînden hiç kimsenin zamanında bu davranışın olmadığını delil göstermektedirler. Diğer taraf ise bunu reddedip şöyle demektedir: Her yaptığımız şeyin; Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in veya sahâbenin veyahut da tâbiînin dönemin-de olması gerektiğini kim söyleyebilir? Örneğin: Günümüzde (hadis ilminde) Ricâl (râviler) ilmi, Cerh ve Ta’dil olarak bilinen ilimler bulunmaktadır. Bunu hiç kimse reddetmemiştir. Öyle ki asla aykırı olan dînde çıkarılmış her yeniliğin reddedilmesidir. Mevlid-i Nebevî’yi kutlamaya gelince, bu konunun etrafında olan pek çok görüş ayrılıklarına aykırı olan esası nerededir? Bu kimseler şunu da delil göstermektedirler: İbn-i Kesîr -Allah ona rahmet etsin-, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününü kutlamayı kabul etmiştir. Bu konuda delille desteklenmiş en tercihli hüküm nedir?"

 • Türkçe

  PDF

  Müslim, Nesâî ve Ebu Davud’un rivâyet ettikleri hadiste: "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e Pazartesi günü orucu hakkında sorulunca O şöyle buyurmuştur: -O, doğduğum gündür" Bu hadise dayanarak Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününde oruç tutmak câiz midir? Yine, bu hadise dayanarak, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’i örnek almak için O’nun doğduğu günde oruç tutmak câiz midir? Lütfen bunu açıklarmısınız?

 • Türkçe

  PDF

  Mevlid-i Nebevî yıldönümünü kutlamanın hükmünü açıklayan bir makaledir. Bu makale Mevlid-i Nebevî yıldönümünü kutlamanın, birçok yönden yasak olduğunu ve reddedildiğini açıklamış, ayrıca bu bid’atı kutlayanların bazı şüphe ve gerekçelerine cevaplar verilmiştir.

 • Türkçe

  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-, Fil Olayı’nın meydana geldiği senede[1] Mekke’de doğdu. Fil olayı vesilesiyle Allah, peygamberi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e ve evi Kabe’ye bir armağan sunmuştur.

 • Türkçe
 • Türkçe

  PDF

  Birçok mevlid toplantıları münkerden, bid’atlardan ve İslâm’a aykırı olan şeylerden uzak değildir. Ne Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, ne sahâbe, ne tabiîn, ne dört büyük imam, ne de İslâm’ın en iyi bilindiği ve en iyi yaşandığı dönemlerin hiçbirisinde insanlardan hiç kimse bunu yapmamıştır.Çünkü bunun şer’î hiçbir delili yoktur.

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Mevlid-i Nebevî münâsebetiyle kutlamadan bir gün önce veya bir gün sonra veyahut da aynı gün dağıtılan tatlıdan yemek haram mıdır? Özellikle bu günlerde ortaya çıkan bu tatlıdan satın almanın hükmü nedir? Lütfen bizi aydınlatır mısınız?"

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Kardeşlerden ve amca çocuklarından oluşan âilenin, Mevlid-i Nebevî ve Âşûrâ gibi münâsebetlerde ve bayramlarda toplanması câiz midir? Bunu yapan kimse hakkındaki hüküm nedir? Aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’i hatmettikten sonra bunu yapmanın hükmü nedir?"

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ben, ibâdet amacıyla dînde sonradan çıkarılan her şeyin bid’at olduğunu biliyorum. Durum böyle ise, ibâdetle hiçbir ilgisi olmayan ve basit bir kutlamadan ibaret olmasına rağmen Mevlid-i Nebevî’yi niçin bid’at olarak nitelendiriyoruz? Bazı kimseler, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in bize sadece iki bayramı (Ramazan ve Kurban bayramını) meşrû kıldığını, bu iki bayramın dışında bir bayramın kutlanamayacağını delil olarak göstermektedir. Burada tekrar diyorum ki, Mevlid-i Nebevî’yi kutlamak, hiçbir dînî törenin olmadığı sade bir kutlamadan ibarettir.Bu kutlamanın, normal doğum günü kutlamalarından hiçbir farkı yoktur."

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ben, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e salât konusunda "Katılım yoluyla Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e salâtta bulunma" yolunun meşrû olup-olmadığını öğrenmek istiyorum. Buna göre her şahıs, tanıdığı kişilerden, belirli bir sayıda Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e salâtta bulunmasını istemekte, sonra da tanıdığı kişilerden, arkadaşlarından ve âilesinden katılım yoluyla topladığı sayıyı, bu sayfada biraraya getirmesi için buraya koymaktadır. Örneğin öğrencilerden birisi, bulunduğu semt veya mahallesindeki insanların evlerine giderek tek tek kapılarını çalmakta, her âileden, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e 1000 veya daha fazla salâtta bulunmasını istemekte ve onlara: ’Salât konusunda son ulaştığınız sayıyı bana vermeniz için bir hafta sonra size tekrar döneceğim" demektedir. Bu insanlardan kimisi 1000, kimisi daha fazla salâtta bulunmaktadır. Bu şekilde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e yaklaşık olarak 1.500.000 salât toplamaktadır. Başka bir öğrenci de okulundaki her öğrenciye, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e 500 defa salâtta bulunmasını isteyerek böylelikle 3.000.000 (üç milyon) salât toplamaktadır. Siz de internette üye olduğunuz forumlarda bu konuyu yazabilirsiniz, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e belirli bir sayıda salâtta bulunmaları için foruma katılanlardan size katılmalarını isteyebilirsiniz ve bu katılımı forumda kısaca takdim edebilirsiniz.Allah Teâlâ’dan size güzel muvaffakiyetler dilerim."

 • Türkçe

  PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Mevlid-i Nebevî münâsebetiyle kutlamadan bir gün önce veya bir gün sonra veyahut da aynı gün dağıtılan tatlıdan yemek haram mıdır? Özellikle bu günlerde ortaya çıkan bu tatlıdan satın almanın hükmü nedir? Lütfen bizi aydınlatır mısınız?."

 • Türkçe

  PDF

  Müslümanlar için Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününün önemi hakkındaki soruya, değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in -Allah onu korusun- verdiği cevabı içermektedir. Sorunun metni:Müslümanlar için Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününün önemi nedir? Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum günü ne zaman ve nasıl kutlanır?

 • Türkçe

  PDF

  Soru: Mevlid-i Nebevî’de dağıtılan (ikram edilen) yemekten yemek câiz midir? Bazı insanlar,Ebu Leheb, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğduğu günde bir câriyeyi âzâd edince (hürriyetine kavuşturunca), Allah Teâlâ da o günde ondan azabı hafifletmiş olduğunu gerekçe göstermektedir.

Sayfa : 1 - den : 1