Bilimsel kategoriler

Safer Ayı

Bu dosya; safer ayını ve bu ayla ilgili olarak cahiliyye ehli kimselerin iddia ettikleri uğur ve uğursuzluk konularını çeşitli dillerde ele almaktadır.

Materya sayısı: 5

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli