Borcun zekâtının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Borcun zekâtının hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Borcun zekâtının hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم زكاة الدَّيْن ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Borcun zekâtının hükmü nedir?

  Cevap:

  Birisinden alacaklı olan kimse, bu alacağını tahsil etmedikçe alacağının zekâtını vermesi gerekmez. Çünkü alacağı mal elinde değildir. Fakat alacak, ödeyebilecek birisinde ise alacaklı kişi her sene bunun zekâtını vermesi gerekir. Elindeki malıyla birlikte onun da zekâtını verirse, borcundan kurtulmuş olur. Eğer elindeki malının zekâtını verirken bu alacağının zekâtını vermezse, tahsil ettiği zaman geçmiş yılların zekâtını da vermesi gerekir. Çünkü ödeyebilecek durumdaki kişiden bu alacağını isteyebilir. Borçludan alacağın istenmeyip bırakılması, borç sahibinin tercihiyle olmuştur. Eğer borç, ödeyemeyen birisinde veya zengin olup da talep edilemeyen birisinde olursa, alacaklının her sene bunun zekâtını ödemesi gerekmez. Çünkü onu tahsil etmesi mümkün değildir.

  Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

  ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠ ﴾ [ سورة البقرة الآية: ٢٨٠]

  "Eğer borçlu darlık içindeyse, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz, (borcu) sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır."[1]

  Bu malı teslim alması ve ondan yararlanması mümkün değildir.Bu sebeple zekâtını vermesi gerekmez. Fakat tahsil ettiği zaman bazı ilim ehline göre yeniden bir yıl bekler, bazısına göre de bir senelik zekâtını verir, sene devrettiği zaman yine zekât verir. Daha ihtiyatlı olan budur.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] Bakara Sûresi: 280